Kullanım alanları

01

Finans VE MUHASEBE

 • KDV-Iade dokumanlarının hazırlanması ve GIB’e aktarımı

 • Fiyat farkı ve iade faturalarının mutabakatı ve faturalandırılması

 • Gün sonu gelen kredi kartı işlemlerinin ERP tarafında konsolidasyonu ve kontrolü

 • Maliye’den gelen tahakkukların okunarak sisteme girişinin yapılması

 • İrsaliye-Fatura kontrolünün yapılarak, ERP sisteminin güncel halde tutulması

 • Bankalardan gelen ekstrelerin ERP'ye aktarılması

02

INSAN KAYNAKLARI

 • Ay sonu bildirgelerinin SGK sistemine girişi, kontrolü ve raporlanması süreci

 • İşe alım sürecinde 3.parti bilgilendirmelerinin yapılması ve raporlanması

 • Giderlerin konsolidasyonu, kontrolü ve sisteme girilmesi

03

OPERASYON

 • Satın alma taleplerinin kontrolü ve doğru tedarikçiye iletilmesi

 • İrsaliyesi kesilen siparişin faturasının yaratılması

 • Günlük rakip fiyat takibinin yapılması ve raporlanması

 • Tedarikçi teslimat performans değerlendirmesi ve takibi

 • Çalışan haklarının müşteri tarafında kulllanma kontrolü ve raporlaması

 
 
 

Robot İşgücü hakkında bilgi ve demo için: