Sigorta sektörü "Robot İşgücü" ile tanışıyor


Her gün yeni bir teknolojinin geliştiği bir dönemde yaşamaktayız ve tüm dünya bu farklı teknolojilerin kontrolü altındadır.

Robotik Süreç Otomasyonu(RSO/RPA) da ortaya çıkan bu teknolojiler arasındadır ve farklı sektörler için birçok umut vaat eder.

Robotik Süreç Otomasyonu, masaüstü uygulamaları kontrol etmek, belirlenmiş konularda bilgi toplamak, bazı uygulamaları elde edilen verilerle beslemek ve daha önceki süreçlerde elde edilen verileri işlemek gibi görevleri yapan bir yazılım teknolojisidir.

RSO araçları, uygulamaların kullanıcı arabirimlerinde kullanılabilir ve uygulamanın diğer bölümlerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremezler. Asıl olarak zaman ve çaba harcamaya değmeyecek işlemlerde kullanılırlar. RSO farklı iş kollarında uygulanmaktadır ve bunlara sigorta sektörü de dahildir.

RSO’nun sigorta sektörünün parçası olan bir çok süreci kolaylaştırabileceği büyük fırsatlar vardır. RSO genel olarak; legacy sistemlerde, tekrarlanan işleri otomatikleştirmede ve dış kaynaklardaki verilerin toplanmasında kapsamlı bir şekilde kullanılabilir. Üretkenliğin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur. RSO’nun uygulanabileceği bazı durumlar şunlardır;

1.Yeni İş ve Sigortalama

Sigortalama, poliçede yer alan riskleri değerlendirmek için birçok farklı kaynaktan bilginin toplanmasını kapsayan bir süreçtir. Bu hayat sigortası ürünlerinde ortalama 3-4 hafta süren bir süreçtir.

RSO, verileri otomatik olarak doğru ve hızlı bir şekilde toplayabilir ve işleyebilir. Ayrıca bunu içsel ve dışsal sitelerden daha hızlı bir şekilde yapar. Operasyonel kaynakların %30’unun üstünden yükü alarak daha verimli hale gelmesine yardımcı olur ve işin doğru bir şekilde vaktinde bitirilmesi açısından güvence verir. RSO bu amaçla, riskleri indirgemek için kullanılabilir ve yanıtlama sürelerini hızlandırarak yeni müşterilere yer açılmasını sağlar.

2. Talep İşlemleri

Talep işlemleri fazla veri ve belge demektir. Bu süreçte, birçok farklı kaynaktan büyük miktalarda veri toplamanız gerekir. Uzun ve manuel olarak yapılacak bir talep işlemi hem müşteri hizmetleri hem de operasyonel süreç açısından problem yaratıcı olabilir.

RSO, sigortacılara merkezi evraklarda kullanacakları verileri birçok farklı kaynaktan kolay bir şekilde elde etmelerini sağlar, böylece talepler çok daha hızlı bir şekilde işlenebilir.

Analizler, RSO’nun kullanımıyla birlikte talep işlemlerinin %75 daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Büyük sigorta şirketleri için süreçleri kâğıt belgeler üzerinden yürütmek iyi bir fikir değildir çünkü bu çoğalan müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesini riske sokar.

3. İş ve Süreç Analitikleri

Sigorta Şirketleri süreçlerini ancak yaptıkları işleri ölçümleyerek geliştirebilirler. RSO’nun uygulamaya koyulması bu ölçümü oldukça kolaylaştırır. RSO tarafından yapılmış olan bütün iş akışları ve süreçler izlenebilir ve her adımda kayıt altına alınabilir. Bu teknoloji, sigorta şirketlerine hareket dökümü veya istisnai durumlar hakkında detaylı veriler sağlayabilir. Elde edilen bu değerler sürecin gelişmesine, personelin iş yükünün azalmasına ve ayrıca müşterilerin de mutlu olmasına yardımcı olur.

4. Manuel Veri Girişi Süreci

Sigorta endüstrisinde, sigorta talepleri ve fiyat teklifleri gibi birçok verinin manuel olarak girilmesine rastlamak mümkündür. Bu çok zaman alan ve pahalı bir süreçtir. Üzerine bu işlemleri manuel olarak gerçekleştirmek ise verilerde hatalara ve tutarsızlıklara sebep olabilir. RSO bu işi kolaylıkla ve hiç vakit kaybetmeden halleder.

5. Eski Uygulamaların Kullanılması

Sigorta endüstrisindeki birçok şirket işlerinin çoğunu halletmek için eski uygulamalara güveniyorlar. İş Süreç Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlaması çözümleri uygulanmaya başladığında, sigorta şirketleri her zaman bu çözüm uygulamalarını eski uygulamalarına entegre etmenin zorluğuyla karşı karşıya kalırlar. RSO uygulandığında ise, güncel sistemle kullanılabilir ve beraberinde istenilen her tip sisteme uyum sağlar.

6. Mevzuata Uygunluk

Sigorta şirketleri, Amerikan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası(HIPAA) gizlilik kuralları, PCI standartları ve vergi kanunları gibi standartlara uygunluk kurallarını içeren mevzuatlara dayanak sağlar. Bu standartlar zaman geçtikçe değişmeye devam eder. Bu standartlar ticari faaliyetleri korumak için vardır. Ancak müşteriler ve şirket çalışanları bu kurallara uymayı oldukça zor bulur. RSO’nun uygulanması ile birlikte standartlara uymak oldukça kolaydır.

7. Ölçeklenebilirlik

İhtiyaç temelli ölçeklenebilirlik, RSO yazılım robotlarının uygulanması ile elde edilen en büyük avantajlardan biridir. Zeki robot yazılımlar, talebe bağlı olarak istenilen her zaman ölçeği yükseltebilir veya düşürebilir.

8. Var Olan Sistemlerle Yeni Teknolojileri Harmanlamak

Sigorta endüstrisindeki zaman harcayan ve gereksiz süreçler, müşteri taleplerini karşılayabilmek için, metin analitikleri ve talepler için imge sınıflandırması yapılarak daha kolay hale getirilebilir. Bu teknolojiler temel sistemler üzerine RSO sayesinde sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

9. Poliçe İptali

RSO’nun sigorta şirketlerinde kullanılmasıyla beraber iptal süreçlerinde kayda değer bir gelişme oldu. RSO aracılığı ile, aynı iptal işlemleri zamanın 3’te 1’i kadar daha az sürede yapılabilir.

10. Kayıt Oluşturmak

Kayıt oluşturma süreci RSO uygulaması ile birlikte geliştirilebilir ve bu işlem için diğerlerinin harcadığı zamanın %40’ında bu işi tamamlayabilir ve aynı zamanda bunun için yarı yarıya daha az personel gereklidir.

RSO sigortacılık sektörünü kökten değiştirebilme kabiliyetine sahiptir. Sigortacılığın bir parçası olan uzayan ve gereksiz süreçler RSO sayesinde daha kolay hale gelir ve daha kısa sürede biter. Kısıtlı zaman aralıklarında bile, Robotların ve

Yapay Zeka’nın kullanımı işlerin daha etkili bir şekilde yürümesini sağlar. Sigortacılık endüstrisi yakın gelecekte çok büyük değişikliklere tanıklık edecek ve RSO uygulaması ile birlikte sadece iş gücü ve işlem maliyetleri azalmakla kalmayacak ayrıca müşteri memnuniyeti de artacaktır.

Kaynak: https://www.unlockinsights.com/blog/use-cases-for-rpa-in-insurance-industry/